Aktuel udstilling 

27. april - 2. juni 2019
"Draw A Line Then Cross It"  
Malte Fisker og Astrid marie Christiansen
    
>>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

TIL KANTEN

DEN CENSUREREDE FOTOUDSTILLING "TIL KANTEN"


ÅBEN CENSURERING:
Dommernes arbejde er åben for publikum - alle er velkomne:
Søndag d. 23. september, kl. 12-17

KUNSTPAKHUSET arrangerer den censurerede fotoudstilling med titlen "Til kanten...", hvor de antagne fotografier udstilles i KUNSTPAKHUSET i perioden 29. september - 28. oktober 2018.
Det er fjerde gang, at fotoudstillingen gennemføres.


Deltagerbetingelser

Alle kan deltage undtagen ansatte og bestyrelsen på KUNSTPAKHUSET.

Hver deltager kan maksimalt indsende 4 billeder.
En serie gælder for ét billede og må maksimalt indeholde 4 billeder.
Det vil sige, at man f.eks. kan indsende 2 enkeltbilleder og 2 serier a´ 4 billeder.

Der accepteres kun billeder monteret enten i passepartout eller på tyndt støttekarton (max. 5 mm i tykkelse) og med nøjagtige udvendige mål på: enten 40 x 50 cm eller 50 x 60 cm. Til udstillingen monteres de antagne billeder i sorte aluminiumsrammer uden glas.
Billeder i elektronisk form accepteres ikke.

Bag på hvert billede skal angives fotografens navn, adresse, tlf. nr. og e-mail.
For seriers vedkommende angives også rækkefølgen.
De personlige oplysninger, der opgives til KUNSTPAKHUSET, behandles fortroligt og bliver ikke udleveret til 3. part.

KUNSTPAKHUSET forbeholder sig retten til ikke at acceptere billeder, der kan betragtes som anstødelige eller ikke opfylder kravene om mærkning, mål og deltagergebyr.


Dommerkomité

Billederne udvælges af en dommerkomité, der suverænt afgør hvilke billeder, der skal antages til udstillingen. Bedømmelsen foregår neutralt, og dommerkomitéen får derfor ikke oplyst navnene på deltagerne. Dommerkomitéen har ret til at reducere antallet af billeder i en serie, såfremt man finder det nødvendigt.

Dommerkomitéen består af:
Fotograf Jan Grarup 
Fotograf Claus Peuckert.
Fotograf Ragne Sigmond.


Indsendelsesfrist og deltagergebyr
Billederne skal være KUNSTPAKHUSET, Lilletorv 5, 7430 Ikast i hænde senest fredag den 14. september 2018.

For hver deltagende fotograf opkræves der et deltagergebyr på kr. 200,-.
Omkostninger i forbindelse med overførsel af deltagergebyr afholdes af deltageren. Beløbet skal være indbetalt på KUNSTPAKHUSETs konto i Den Jyske Sparekasse: konto nr. 0871 - 0003571181 senest fredag den 14. september 2018.
Indbetalingen mærkes: "Til kanten" samt fotografens navn og adresse.


KUNSTPAKHUSETs rettigheder

KUNSTPAKHUSET forbeholder sig retten til brug og offentliggørelse af de antagne billeder uden ydelse af vederlag. Det vil sige til brug for selve udstillingen, pressemateriale, hjemmeside eller andet materiale i digitalt eller trykt form, som KUNSTPAKHUSET vil anvende til at promovere udstillingen. Fotografen vil blive krediteret i de anvendte medier. Ved indsendelse af billeder til udstillingen accepterer fotografen de gældende regler for deltagelse.


Ophavsret og 3. part

Såfremt der er personer på billederne, skal disse personer have afgivet accept til at fotoet indsendes og eventuelt offentliggøres.
Eventuelle erstatningskrav rettet mod KUNSTPAKHUSET på grund af billeder, der ikke overholder ophavsret eller regler for offentliggørelse, vil blive videresendt til den fotograf, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.


Information om antagelse

Information om Antagelse eller ikke-antagelse oplyses via KUNSTPAKHUSETS hjemmeside og  FB-side.
Navnene på antagne fotografer offentliggøres på KUNSTPAKHUSETs hjemmeside dagen efter censureringen: d 24. sept..


Forsikring

Kun billeder, der er antaget, forsikres i udstillingsperioden. Fremsendes billederne via post eller fragt, bør fotografen selv tegne forsikring. Alle indleverede fotografier behandles med yderste forsigtighed; men KUNSTPAKHUSET står ikke til ansvar for eventuelt beskadigelse af indsendte billeder.


Præmier

Dommerkomitéen uddeler følgende præmier til de billeder, som dommerne mener at dække udstillingstitlen "Til kanten..." på bedste måde:
• Hver dommer tildeler et fotografi 1 stk. galleritryk 40x60 cm sponsoreret af www.pixum.dk. (ikke på plads endnu)
• Hver dommer kan tildele et fotografi et dommerdiplom for nytænkende og anderledes fotografi.
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.


Afhentning af billeder

Ikke antagne billeder kan afhentes i perioden 29. september - 9. december 2018 i KUNSTPAKHUSETs åbningstid: torsdag til søndag, kl. 12.00-16.00.
Efter at udstillingen er slut den 28. oktober 2018 kan de udstillede billeder afhentes på KUNSTPAKHUSET i perioden 1. november - 9. december i KUNSTPAKHUSETs åbningstid: torsdag til søndag, kl. 12.00-16.00.

Ikke afhentede billeder vil blive destrueret efter 1. januar 2019, såfremt andet ikke er aftalt.
KUNSTPAKHUSET påtager sig ikke at returnere indsendte billeder..

 

Kontaktperson
Har du spørgsmål vedr. censureringen eller tilmeldingen kontakt venligst:
Bente Jensen, kunstnerisk leder, tlf. 2311 1019 / info@kunstpakhuset.dk


SPONSORER:
CLICK / Kreuzfeldt Foto, Ikast
PIXUM