Aktuel udstilling 

Ny udstilling åbner 19. januar 2019:
"Under dueblå Himmel" med
Simon Grimm og Lilybeth Sebaldus
    
>>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

PRESSEMEDDELSER 2018

Interobjects
Malerisk sparring mellem Peter Rune Christiansen og Simon Lindhardt

KUNSTPAKHUSET: 3. marts - 15. april 2018
Fernisering: lørdag d. 3. marts, kl. 13-16. Kunstnerne vil være til stede ved åbningen.


KUNSTPAKHUSETs ny udstilling Interobjects er en duo-udstilling med værker af Peter Rune Christiansen og Simon Lindhardt. Igennem de sidste fem år har de to kunstnere haft atelier overfor hinanden, og med en grundlæggende fælles interesse indenfor maleri, har de brugt hinanden som sparring i maleriske spørgsmål.


Udstillingen forener de to kunstneres vidt forskellige udtryk og arbejdsmetoder, som er beslægtet indenfor det abstrakte maleri. Peter Rune Christiansens billeder er ekspressive og organiske. De er bygget op af et tykt lag materiale, der til tider er kastet på fladen, og de står i stærk kontrast til Simon Lindhardts nøje komponeret maleri, der består af skarpe linjer og rene overflader. Begge kunstnere arbejder med kroppens tilstedeværelse og fravær på samme tid, og hvor den enes maleri tager fysisk form i sin materialitet, arbejder den anden med form og krop på et metafysisk plan.

Interobjects skal blandt andet forståes som det "at forbinde" værker, og som det, "at entrere, eller træde ind i et objekt".


Peter Rune Christiansen (født 1978) er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2005. Simon Lindhardt (født 1982) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2008. Begge kunstnere bor og arbejder i Berlin.

 


Geometric Behavior


  

pressemeddelelser 2017


PRESSEMEDDELELSE: 6. august 2017
Udstillingen "Moving borders / Flytte grænser" - RIIMFAXE
Udstillingsperiode: 12. august - 17. september


På RIIMFAXE udstillingen "Moving borders / Flytte grænser" sætter kunstnersammenslutningen fokus på nødvendigheden af at flytte grænser i kunstens verden såvel som i den virkelige verden. Forandringer er et uomgængeligt vilkår for mennesker og for kunsten.

- I vor tid sker forandringer meget hurtigt. Vi læser aviser, ser de politiske skred og bliver tvunget ind i forandringer. Først fortsætter vi antagelig alt som sædvanligt, så kommer måske følelsen af frygt og vi vil reagere. Men vi er mere end tidligere afhængige af hinanden på kryds og tværs. Afstanden mellem vi og de er svundet ind til et OS som vi må acceptere og byde velkommen. Vi ser nødvendigheden af at flytte vore grænser, fortæller RIIMFAXE.

RIIMFAXE peger på det er kunstens iboende væsen at flytte grænser for at den til stadighed kan forny sig og vække til eftertanke: - Det er kunstens væsen at flytte grænser, at få beskueren til at revurdere sin opfattelse af det sædvanlige. At flytte grænser er evolution. Kunstneren har i sin erkendelse, oplevelse og udtryk bevægelige grænser, grænser der skal nedbrydes for at kunne flyttes. En grænse i kunsten kan flyttes med temaet, stregen, farven, texturen eller ved at indramme, understrege noget udvalgt. Flytte grænser er ikke kun et tema der henviser til livet i almindelighed, det er kunstens væsen.

De deltagende kunstnere på udstillingen er Lotte Agger, Ole Akhøj, Anne Bjørn, Malone Dietrich, Tine Hind, Bärbel Hische, Steen Kjær Jacobsen, Jens Chr. Jensen, Monika Linnert, Ann-Kerstina Nielsen, Karin Ohlsen, Matthias Oppermann, Birgitte Ramskov, Hans-Jürgen Simon. Gæsteudstillere er Bolatta Silis-Høegh og Malin Schønbeck.

FERNISERING: fredag d. 11. august, kl. 16-18. Udstillingen åbnes af billedkunstner Lene Noer. 

 PRESSEMEDDELELSE: 17. april 2017
Udstillingen "Parentless" - Flemming Rolighed
Udstillingsperiode: 22. april - 5. juni


Udstillingen "Parentless" har som udgangspunkt og omdrejningspunkt kunstneren Flemming Roligheds personlige historik. Nemlig hans opvækst og barndom på heden i den midtjyske provins. Han lader i udstillingen det personlige og det almene blande sig til en kunstnerisk og narrativ visualisering af opvæksten.

Erindringen og minderne om specifikke begivenheder fra barndommen er udelukkende kunstnerens. Det er hans nuværende situation og status som "forældreløs" der er det refleksive udgangspunkt for udstillingen. Via personlige genstande, blandt andet fra faderens dødsbo, vækkes barndomserindringer til live. De forskellige genstande beskriver nogle af de mere almene følelser og erfaringer, der hører barndommen til. Men de har tillige en stærk personlig historik.

Gennem den særlige blanding af personlige artefakter og mere specifikke kunstværker ønsker Flemming Rolighed at dokumentere og beskrive sin opvækst og barndom på heden i det midtjyske. - Det var et sted hvor naboer var stiltiende og dermed samtykkende for de begivenheder der udspillede sig. En video optaget i min faders dødsbo danner rammen omkring fortællingen og udstillingen, fortæller Flemming Rolighed.

Med de personlige artefakter og de karakteristiske handske-installationsværker samt malerier malet i en bevidst barnlig og naiv stil samler Flemming Rolighed "Parentless" sig til en både stoflig og bevægende udstilling om opvæksten i en dysfunktionel familie.

Fernisering: lørdag d. 22. april kl. 13-16, hvor kunstneren vil være til stede. 

 


xx URO xx


 

PRESSEMEDDELELSE: 7. januar 2017
Udstillingen "NONPAREIL" - Martin Askholm og Bodil Nielsen
Udstillingsperiode: 14. januar - 26. februar 2017


Ordet Nonpareil har et væld af betydninger. Ordet er oprindeligt fransk og kan blandt andet betyde uforlignelig, mageløs, model, standard, eksemplar, ideal, ekspertise, perfektion eller mesterværk. Det er samtidig det tekniske ord for de små farvede sukkerkugler man bruger på bagværk og slik.

På udstillingen NONPAREIL viser Martin Askholm blandt andet en større installation bestående af værker af gouache på papir. Værket tager udgangspunkt i brugen af de konkrete farvemønstre og vilde farvekombinationer som bliver brugt i fødevareindustrien til fremstilling af sukkerkonfekture.

Man kan betegne Martin Askholms værker for appropriationsmaleri, - forstået på den måde, at ikke blot er paletten fra fødevareindustrien, men også en helt konkret repræsentation af mængden af de forskellige farver I hvert værk. Hans største serie består af 20 dobbeltværker, et stort, og et lille, som er forsøgt malet så forskelligt fra hinanden så muligt.

Som medudstiller har Martin Askholm inviteret kollegaen, maleren Bodil Nielsen. Begge kunstnere er stærkt interesseret i farvens natur; derudover deler de en fælles fascination af japansk kunst. Denne fascination spores i begges arbejder. I Martin Askholms arbejder ses en særlig interesse for japansk populærkultur som en markør for et muligt nutidsmaleri. I Bodil Nielsens arbejder er der tydelige tråde til japansk æstetik og billedkunstnerisk rumforståelse.

På udstillingen viser Bodil Nielsen malerier fra de seneste to år, hvor særligt de store formater er til stede med en fornyet intensitet. Hendes malerier kan opleves som fortættet stoflighed hvor transparente og helt mættede farver skaber en oplevelse af en næsten organisk dybde i fladen. Maleriernes farvefelter er vagt definerede, skyggeagtige. De markerer tilstedeværelse, som et flygtigt forslag.
Set på afstand opleves malerifelterne i relation til i det omgivende rum og artikulerer beskuerens oplevelse af væren og bevægelse igennem rummet. Måske har organiseringen af farvefelterne en koreografisk virkning ud i det omgivende rum?

De formelle forskelle på de to kunstneres værker er tydelig. De har et umiddelbart enkelt visuelt udtryk der veksler fra det enkle og grafiske til det poetisk og komplekst suggesterende. Deres værker trækker på meget forskellige traditioner og referencer; fra japansk pop til zenhaver og minimalisme.
I en dansk kontekst bevæger deres værker sig indenfor den abstrakte tradition der betegnes det formelle og konkrete maleri. Martin Askholm og Bodil Nielsens maleri rækker både bagud til en formel abstrakt maletradition men repræsenterer tillige et aktuelt bud på en kontemporær malerisk diversitet og følsomhed.


Fernisering: lørdag d. 14. januar 2017. Kunstnerne vil være til sted ved åbningen. Udstillingen åbnes af kunsthistoriker Lene Bilgrav-Nielsen. 

 


PRESSEMEDDELELSER 2016

PRESSEMEDDELELSE: 15. september 2016


Udstillingen ORD OG BILLEDE
Tanja Nellemann, Lise Harlev, Poul Pedersen, Camilla Nørgård, claus ejner, Lise Nørholm, Lasse Krog Møller, Christian Vind, Jacob Borges, Lene Adler Petersen, Henrik Have og Jytte Høy.
Udstillingsperiode: 24. september - 30. oktober 2016

Fernisering: lørdag d. 24. september, kl. 13-16.
Udstillingen åbnes af Lise Nørholm. Performance ved claus ejner.


Udstillingen ORD OG BILLEDE handler om forholdet mellem ord og billede. Med industri-samfundets indtog skete der en eksplosion af visuelt-verbalt stof i det offentlige rum. Den øgede mængde af skilte, reklamer og generel forbrugerinformation satte sig også tydelige spor i kunsten. Kunstnere har, om end på forskellige abstraktionsniveauer, altid orienteret sig mod og hentet inspiration i virkeligheden. I dag i sen-informationssamfundet med internettet, opleves det som noget naturligt, at ord og billede indgår i et samspil, der gensidigt former en betydning.

- Vi vil med udstillingen gerne vise, hvordan denne udvikling har sit særlige sidestykke i billedkunsten: at netop forholdet mellem ord og billede, eller ord som billede, er noget selvfølgeligt. Det er et fænomen der til stadighed udforskes og ofte anvendes i billedkunsten. Der er med andre ord en tradition for ord i billedkunsten, fortæller udstillingens to kuratorer Lise Nørholm og claus ejner.

Udstillingen ORD OG BILLEDE præsenterer forskellige spor, hvor dette forhold gør sig gældende: dels den grafiske, abstrakte, konkrete kunst og dels det mere samfundsrelaterede og konceptuelle. Udstillingen er kurateret således at, der er en historisk del med fokus på 60erne til 80erne og en samtidskunstnerisk del.
- Vi har valgt at fokusere på 60erne og frem, idet det var det tidspunkt i Danmark, hvor der for alvor blev eksperimenteret med brugen af ord i billeder. Vi har valgt en bred definition af begrebet ord. Vi definerer således også tale/det talte sprog, som for eksempel i performance og video, som hørende under begrebet "ord", forklarer Lise Nørholm og claus ejner.


De deltagende kunstnere indenfor den grafiske, abstrakte, konkrete kunst er: Tanja Nellemann, Lise Harlev, Poul Pedersen, Camilla Nørgård, claus ejner og Lise Nørholm. Indenfor det mere samfundsrelaterede og konceptuelle: Lasse Krog Møller, Christian Vind, Jacob Borges, Lene Adler Petersen, Henrik Have og Jytte Høy.

 PRESSEMEDDELSE:  7. august 2016 

Udstillingen "En samtale med Vilhelm"  (13. aug. - 18. sept. 2016)
- Kristine Djurhuus, Kristina Kvalvik, Michala Norup, Kirsten Schauser og Susanne Schmidt-Nielsen

Fem kunstnere går idialog med Vilhelm Hammershøi

KUNSTPAKHUSET åbner udstillingen "En samtale med Vilhelm"; - hvor femsamtidskunstnere har ladet sig inspirere af maleren Vilhelm Hammershøi. År 2016er 100 året for maleren Vilhelm Hammershøis død og det markerer kunstnerne ved tildenne udstilling at gå i tæt kunstnerisk dialog med den berømte maler. Deres respektiveværker tager udgangspunkt i deres individuelle inspiration af kunstneren. Detvære sig fortællingens underfundighed, kompositionen, penselstrøgene ellertonaliteten i hans malerier.

Ved første øjekast er der en stor spredning i de femkunstneres udtryk - fra det subtile til det mere voldsomme, fra det abstrakte tildet realistiske. Men alle kunstnere arbejder med en afdæmpet tonalitet - en særligHammershøisk tone. Med hver deres kunstneriske indgangsvinkel løftes værkerneind i samtiden ved at sample greb og materialer på en ny måde. De udstillesværker inden for forskellige medier: tegning, maleri, fotografi, video oginstallation.

Udstillingen 'Ensamtale med Vilhelm' arbejder med begreber som gerne forbindes medHammershøi; lyset, interiør, rum og arkitektur, inde og ude, den medieredekunst (fra foto til maleri), det næsten monokrome, det abstrakte kontrafiguration, det skjulte og slørede, struktur og overflade, vertikale oghorisontale linjer, samt skalering.

Værkernes stilfærdighed invitere beskueren til at bruge tidpå at se på værkerne, for at prøve at finde det udefinerbare, der ligger bag -nøjagtig som kunstnerne oplever det, når de står foran et af Hammershøismalerier og fører 'En Samtale medVilhelm'

 PRESSEMEDDELSE: 24. april 2016

Udstillingen PAPER WORKS (30. april - 5. juni 2016)
Karin Birgitte Lund, Daniel Milan, Zven Balslev, Ole Sporring,Morten Schelde, Jasper Sebastian Stürup, Rune Elgaard, Rasmus Danø, MartinAskholm, Bjarne Werner Sørensen, Lars Grenaa, Claus Handgaard, Erika Severin,Gay Christensen, Lise Nørholm, Peter Callesen, Mikkel Olaf Eskildsen, VibeBredahl og Adam Saks.


KUNSTPAKHUSET viser udstillingen "PAPER WORKS" hvor 19 kendtedanske kunstnere præsenterer en mangfoldighed af værker på papir eller afpapir.

- "Papiret er i dette udstillingsprojekt, valgt som det kunstneriskeudgangspunkt og som fællesnævneren i de valgte kunstneres produktion,"fortæller kunstnerne og kuratorerne Martin Askholm og Gay Christensen. "Det vihar taget afsæt i er kunst der viser spændvidden i arbejdet med papir og somganske enkelt er lavet på eller af papir. Med hovedpunkter i træsnit tildigitale print, samt tegningen eller skitsen som ofte er selve grundnerven ienhver kunstners produktion."

Ifølge kuratorerne er der en særlig aktualitet i at visepapirværker i en digital orienteret samtid: - "Da papir som sådan er ved atforsvinde ud af vores liv og dagligdag, aviser læses online, breve sendes sommail, penge er elektroniske, vil vi gerne vise den stadige aktualitet papirethar i kunsten. Samtidig er der fra verden omkring kunstens væsen en interesseog opfattelse af værker på/af papir som noget mere umiddelbart ægte, da det kommerfra kunstnerens ånd/hånd," forklarer de to kuratorer.

Følgende kunstnere deltager påudstillingen: Karin Birgitte Lund, Daniel Milan, Zven Balslev, Ole Sporring,Morten Schelde, Jasper Sebastian Stürup, Rune Elgaard, Rasmus Danø, MartinAskholm, Bjarne Werner Sørensen, Lars Grenaa, Claus Handgaard, Erika Severin,Gay Christensen, Lise Nørholm, Peter Callesen, Mikkel Olaf Eskildsen, VibeBredahl og Adam Saks.

Udstillingen er kurateret i et samarbejde mellem udstillingsstedetSkovhuset, grafikeren/billedkunstner Gay Christensen samtgrafiker/billedkunstner og tidligere formand for Danske Grafikere MartinAskholm.  
Ved ferniseringen lørdag d. 30. april åbnes udstillingen åbnes af de tokuratorer Martin Askholm og Gay Christensen.

 PRESSEMEDDELSE: 28. februar 2016
Udstillingen WHAT'S THE WORD I'M LOOKING FOR?
med Svend-Allan Sørensen og Anders Bonnesen

Udstillingen "WHAT'S THE WORD I'M LOOKING FOR?" præsenterer en række "ordrige" værker af kunstnerne Svend-Allan Sørensen og Anders Bonnesen. Anders Bonnesen viser forfatterportrætter lavet af makuleret litteratur samt bronzeværker. Svend-Allan Sørensen viser en række konceptuelt orienterede grafiske værkserier med forfattere og krager som motivkreds, samt værker med ord og litterære citater som motiv.


Anders Bonnesens karakteristiske forfatterportrætter er lavet af makuleret litteratur, i en hækleteknik, der betjener sig af tomme og fyldte kvadrater. Man kan måske sige, at forfatteren kommer til syne gennem hullerne i sproget, eller gennem hullerne i tekstens vævede stof, idet ordet tekst jo etymologisk kommer af det latinske "texere", som betyder at væve (eller på anden måde sammenføje), fortæller Anders Bonnesen om værkernes teknik og udtryk.


I Anders Bonnesens arbejder, både billeder og bronzeværker, er en generel optagethed af sproget. Især af de steder, hvor sproget slipper sit tag i virkeligheden, eller omvendt: der hvor virkeligheden undslipper sproget. - Billedkunst siges jo også netop at omhandle det, som sproget ikke kan rumme,- hvilket jo ikke behøver at være noget storladent. Der er jo masser af, også helt banale, ting, vi ikke har ord for, forklarer han om det sproglige element i værkerne.


Svend-Allan Sørensen viser en række grafiske værkserier med forfattere og krager som motivkreds. Hans opvækst på en gård ved Bjerringbro har sat sig spor i hans kunst, inklusiv i tilgangen til kunst: - I dag kan jeg se, at det også er dér mit værk kommer fra. Deraf følger sikkert interessen for mit ophav, natur, jagt og skydning, men på en noget mere radikal måde end tidligere. Mine værker er på den måde sikkert radikalt u-funky. De er ikke street. De er mark og skov. De taler om det jeg interesserer mig for. Og på den måde forholder de sig til samtiden. I al fald min samtid, fortæller han.


Et gennemgående metodisk træk i Svend-Allan Sørensens værker er hans citat-praksis, - de er med til at give værkerne et litterært islæt. Han efterstræber ikke en egen opfindsomhed, men afsøger tekst og motiv fra den righoldige bank som for eksempel udgøres af internettet, countrymusikken, jagtlitteraturen. I hans værker afbildes ofte krager. Og flere af billederne består blot af ord og sætninger, der ikke sjældent omhandler krager. Traditionelt tillægges krager en negativ betydning; de symboliserer død, ødelæggelse og ondskab. - Min fascination af de mørke fugle er i stedet en intens grobund for mit værk. Kragen som fugl, i konkret og overført betydning, er blevet min grafiske rettesnor. For at et grafisk værk virker, skal det have en karakter af krage, forklarer han. 

 


END