Aktuel udstilling 

DOBBELTUDSTILLING
22. april - 4. juni 2023
Laila Svensgaard og Anna Taina    
>>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

aktuel udstilling 

DOBBELTUDSTILLING

22. april - 4. juni 2023

"Spin-off"
Anna Taina

Spin-off består af 15 nye malerier, der bliver vist første gang i Kunstpakhuset. Der arbejdes med et abstrakt formsprog, som bevæger sig på grænsen til det figurative. De strengt kontrollerede mønstre, mimer og bevæger sig på kanten af genkendelige symboler,et slags tegnsystem eller et alfabet, dog uden en cementeret semantik, men istedet et åbent (billede)sprog. Således tematiserer Taina menneskets evne og trang til at identificere og skabe betydning selv i abstrakte former.

Tainas praksis kredser om maleriet med stringente motiver, der består af brede penselstrøg. Til trods for at de installerede malerier virker afsluttede og fuldendte, er der ved nærmere eftersyn altid et spor af en proces. Et spor der afslører den del af tilblivelsesprocessen, der er intuitiv og ukontrollabel. En leg med malingens struktur og de lag der tilføres og opbygger billedet. Arbejdet med farverne i grafiske mønstre går i dialog. Fladen fremstår i nogle af værkerne som et flimrende billede, i det at forgrund, mellemgrund og baggrund ikke er defineret. De skifter nærmere plads jo mere man betragter værkerne.

Hvad maleriet er, gør og kan synes at være en evig undersøgelse for Taina. Som beskuer er det interessant a følge den næste undersøgelse, ikke blot som enkelt værk eller som serie, men som en del af en større praksis, der bliver ved med at udforske maleriet som medium.

Anna Olivia Høite.Cand. mag. i visuel kultur og kunsthistorie

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, L.F. Foghts Fond.

 
Uden titel, 140 x 100 cm, lærred / akryl, 2023. 

 

"The Colour Aftermath of A Violent Stellar Death"
Laila Svensgaard

I udstillingen ”The Colorful Aftermath of A Violent Stellar Death” viser LailaSvensgaard en serie stjerneportrætter samt installationen ”Death of The MilkyWay”. Portrætterne viser forskellige supernova-rester, stjerner der er eksploderet for milliarder af år siden. Svensgaard har valgt at arbejde med supernovaer, døde stjerner, for på poetisk vis at stille spørgsmål ved vores blik på stjernehimlen, og hvilken betydning det har for os, når lysforurening og overbelysning af nattehimlen, slår stjernerne ihjel for øjnene af os. 

I ”The Colorful Aftermath of A Violent Stellar Death” har Svensgaard baseret sine blyantstegninger på rumfotos fra Hubble og James Webb rumteleskoperne. 

Når rumteleskoper fotograferer i rummet, fotograferer de i S/H bølgelængder, der ligger udenfor det menneskeligt synlige spektrum.Efterfølgende farvelægges de S/H fotografier og sammenlægges til et farvestrålende billede. Svensgaard har dekonstrueret rumfotografierne tilbage til de oprindelige S/H billeder, og tegnet dem med blyant. De billeder vi ikke kan se fra jorden, og som er skabt til formidling via vores skærme får dermed en ”krop” og en insisterende tilstedeværelse. De døde stjerners fravær bliver allestedsnærværende i Svensgaards tegninger. 

 

The Vermillion Bird of The South (1), 42 x 60 cm, papir/ blyant, 2022.