Aktuel udstilling 

24. sept. - 30. okt. 2022
Forvandlingen
Gay Christensen, Oda Knudsen og
Peter Stuhr    
>>

 

Her bor vi

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 (ved stationen) /
7430 Ikast / Tlf. 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk

Åbent: torsdag-søndag 12-16 / Entré: gratis

 

aktuel udstilling


24, september - 30. oktober 2022
FORVANDLINGEN
Gay Christensen, Oda Knudsen og Peter Stuhr

Fernisering: Lørdag d. 24. sept., kl. 13-16. 

 

Udstillingsprojektet "Forvandlingen" er et samarbejde mellem kunstnerne Gay Christensen, Oda Knudsen og Peter Stuhr. De tre kunstnere arbejder i vidt forskellige materialer. På udstillingen viser Peter Stuhr mobiler i glas (i samarbejde med Per Hebsgaard). Oda Knudsen viser maleri og Gay Christensen træsnit. De tre kunstnere har vidt forskellige kunstneriske temperamenter - men forenet i denne udstilling gennem personlig sympati og kollegial respekt, som kunstkritikeren Torben Weirup,skriver i kataloget til udstillingen.

Gay Christensen døde i august 2021 før hans udstillingsidé var realiseret. Og Oda Knudsen døde i april 2022. Projektet realiseres nu af Peter Stuhr med hjælp fra  Gay Christensens hustru, Ulla Fosholt, og Oda Knudsens familie.

Udstillingens ligefremme idé og hensigt er, at vise et bestemt værks funktion og ikke mindst forandring i mødet med et værk af anderledes karakter. Ideen om det forandrende møde mellem værker hentede Gay Christensen i europæisk kulturhistorie. Fra det græske epos "Odysseen", kender vi til forvandlingens synergi i mødet med det fremmede - det anderledes.

Udstillingen skal ses og opleves som et projekt uden tydelige spor af strategier og særlige idéer fra den enkelte kunstner, og dermed en overgivelse til tilfældigheden uden en forståelig logik og orden. En ophængning og sammenstilling af den art gør man som kunstner kun, hvis man har modet til at se i øjnene, at man altid er et udslag af påvirkninger; at man som kunstner lever i det mangfoldige felt af gensidig inspiration til alle tider.

Ophængningen og placeringen af værkerne i udstillingen "Forvandlingen" vil således ikke ske ud fra filosofiske eller litterære problemstillinger og principper men derimod på billedernes direkte vilkår.
Udstillingen opererer ud fra billedernes liv og som hele tiden skaber nye ringei vandet på en sådan måde, at ophængningen sluttelig danner en mosaik, der falder i hak og danner et helhedsbillede.

I forbindelse med udstillingen udgives kataloget "Forvandlingen" (44 sider); - det har forord af Torben Weirup og tekst af Asger Schnack.

Kataloget er blevet til med støtte fra Grosserer F.L. Foghts Fond 

 

Om kunstnerne:

Gay Christensen (1950-2021) var som billedkunstnerautodidakt. Som yngre maler skulle han i hvert fald ikke - som i under ingenomstændigheder - male landskaber. Men mødet med den store overvældende natur ide arktiske egne gjorde motivet uomgængeligt.

Den skærpede følsomhed tog Gay Christensen senere med i en udforskning af- i første omgang - mulighederne i det monokrome maleri og nogle DonaldJudd-agtige skulpturer, hvor han i stedet for minimalismens industrielt køligeformsprog foretrak nogle urolige og stoflige flader som sindslige afspejlingeraf oplevelser på rejsen. I anden omgang blev træsnittet en forløsning af GayChristensens kunstneriske ambition og poetiske sind. Naturen slap ham aldrig.


Maleren Oda Knudsen
(1938-2022) arbejdede i mange år med tekstiler, der efterhånden tog form affritstående skulpturer sammenstukket af, hvad der nu var for hånden afmaterialer som cykelkæder og tagpap. Værkerne var frodige og kaotiske, morsommeog vilde, og i 1980erne vendte Oda Knudsen tilbage til maleriet med fornyetstyrke. Endnu vildere.
Fortællingen er tydeligvis til stede i hendes koloristisk stærke og kunstnerisksikre kompositioner. Oda Knudsens anarkistiske billeder er fyldt med humor ogsarkastiske kommentarer til samfundet og til forholdet mellem systemet ogindividet.

 

Peter Stuhr (født 1951) har en humoristisk ogpositiv tilgang til tilværelsen og tilbilledkunsten, som er alt for sjælden. Kombineretmed eftertænksomhed og sans for skæve perspektiver betyder det, at PeterStuhrsskulpturer besidder en underfundighed.
Ofte handler Peter Stuhrs værker om at stable og balancere. Det kan dreje sigom at finde tyngdepunkter, så en mobile bliver en elegant figur svævende irummet. Eller det kan gå ud på, at man forestiller sig, at nu ramler det helesammen. Så er det Peter Stuhr begynder forfra.

(Kilde: Torben Weirup: kataloget Forvandlingen)