Current EXHIBITION

April 23rd - June 6th 2022
"Troubleshooting"
Iben Toft Nørgård and
Lars Lundehave Hansen      >> 
 Read

 

We live here

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 / 7430 Ikast / Denmark
Phone: +45 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk 

OPENING HOURS: Thursday to Sunday 12-16

 

 

Current ExHIbition 2022

Information only available in Danish at the moment.

23.. april - 6. juni 2022
TROUBLESHOOTING
Iben Toft Nørgård og Lars Lundehave Hansen

Fernisering: Lørdag d. 23. april, kl. 13-16. Kunstnerne vil være til stede ved åbningen.

 

Fiktive hybride organismer
"Biodiversitet er Jordensforestillingsevne. Det er opfindsomhedens, tilpasningens og evolutionens kilde,der gør et vedvarende blomstrende liv muligt." - (citat: Robin Kimmerer)

- På denne udstilling af cross-species-hybrider dokumenterer værk efter værk levende organismers forskelligartede formeringsstrategier og mutationsmåder. Endnu er de synlige resultater heraf ikke navngivne, klassificerede, indsat i en taksonomi eller habitats-bestemte, men samlet set udgør de et hotspot for kunstnerisk forløste trans-missioner fra nedbrydning, henvisnen, uddøen, tab og sorg til produktion og fødsel af nye, kraftfulde liv, der stemmer til både alvor og humor. - fortæller Iben Toft Nørgård om temaet for hendes aktuelleværker.

Iben Toft Nørgårds værker er ofte blevet frembragt med afsæt i udklip fra illustrerede fauna- og floratavler, der sammenkobles til et væv af formdannelser, som dokumenterer en mangfoldig fremvækst af endnu ukendte insekt- og plantearter. Hertil føjes nu også værker skabt af organisk plantemateriale, der eksperimentelt udsættes for tryk,tørring eller brænding. Beskueren stilles bl.a. over for keramiske fossiler, arkæologiske relieffer og puppeagtige rester af papirkant, Samlet set vidner værkerne om biologiske organismers evne til nykonstruktion af livsformer gennem hybridisering. En kendt formdannelse klippes eller rives i stykker, nedbrydes, dør for at danne rammen for fødslen af nye, uforudsigelige formater i hhv. to-og tredimensionelle rammesætninger.


`Monument` - en konstruktion med lyd, lys og røg
- En imposant konstruktion er placeret centralt i udstillingsrummet, som en kryptisk scenografi, hvor røgen pulserer ud underneden mens højttaler-enheder gisper efter luft i slowmotion og væggene vibrerer lav-frekvent. I den centrale del af konstruktionen får man adgang til en række tableauer i forskellige etager:Herinde foregår optiske illusioner med roterende lys, farvefiltre og refleksfolie. Værket er så tungt, at man næsten ikke kan trække vejret. - forklarer Lars Lundehave Hansen om konstruktionen `Monument`.

Værket er en hybrid af tidligere kunstneriske greb, uudforskede værk-ideer og storhedsvanvid samlet i en ny retning og gestaltet som et monument over fortiden, der skuer ind i fremtiden; En krydsning mellem et kunstværk og et rumfartøj; Et koncentrat af 20 års virke og erfaring formuleret som et åbent spørgsmål til de næste 20 år.

 

BIOGRAFIER

IbenToft Nørgård (f. 1979), der er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2005, har en lang række udstillinger bag sig i ind- og udland og er repræsenteret i Statens Kunstfonds offentlige samling. Igennem en årrække har hun som papirkunstner minutiøst klippet ned til den mindste detalje og foldet til den yderste kant. Hun har udviklet et originalt udtryk, både konceptuelt og i den tekniske udførelse af såvel helt små som meterstore vækster, der vokser organisk frem fra hendes hånd. Iben ToftNørgård er repræsenteret af Charlotte Fogh Gallery og Format Artspace.


Igennem to årtier har lydkunstner Lars Lundehave Hansen (f. 1978) markeret sig som en visionær og konstant eksperimenterende kraft. Med et afsæt i både en kunstnerisk akademi-uddannelse og en mangeårig engageret produktion i eksperimenterende lydmiljøer har Lundehave Hansen konstant afdækket og udforsket lyd i værker og værker af lyd. Ofte er der eksistensfilosofiske tildragelser, teologiske overtoner og tekniske eksperimenter. Kunsten er i sin essens uoverskuelig og man derfor må bevæge sig igennem kunsten for at begribe den.

 

STØTTE:

Udstillingen er støttet af: Statens Kunstfond og Koda Kultur